Wat verandert er?

De Wet Huis voor klokkenluiders wordt aangepast, en heet straks de Wet bescherming klokkenluiders. Op deze pagina leest u in grote lijnen wat er nu in de wet staat, en wat er straks geldt nadat de Wet bescherming klokkenluiders geldt. Het is geen compleet overzicht en niet alle details zijn vermeld. Maar zo krijgt u in één oogopslag een beeld van de belangrijkste veranderingen.

Op deze afbeeldingen staat samengevat wat de huidige situatie rond bescherming van klokkenluiders en meldprocedures bij organisaties inhoudt, en hoe dat eruit ziet nadat de wet gewijzigd is. Deze informatie is ook terug te lezen in de tekst van deze pagina.

Beschermingsmaatregelen

Meldprocedures